Publiczne Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Gzach
KADRA PEDAGOGICZNA 2014/2015
NAZWISKO NAUCZANY PRZEDMIOT WYKSZTAŁCENIE KWALIFIKACJE PIERWOTNE wg dyplomu KWALIFIKACJE DODATKOWE
Agnieszka Domańska
 • wychowanie do życia w rodzinie
 • biologia
 • studia magisterskie w zakresie biologii, specjalność nauczycielska
 • studia podyplomowe – ochrona środowiska
 • kurs kwalifikacyjny – WdŻwR
 • kwalifikacje zbliżone do nauczania chemii
 • kurs kwalifikacyjny „Sprawowanie nadzoru pedagogicznego”
Anna Mieszkowska
 • język polski
 • wiedza o społeczeństwie
 • Studium Wychowania Przedszkolnego
 • licencjat w zakresie edukacji początkowej
 • mgr pedagogiki
 • studia podyplomowe w zakresie filologii polskiej, specjalność nauczycielska
 • studia podyplomowe w zakresie wiedzy o społeczeństwie
Wioletta Szpigel
 • język polski
 • plastyka
 • muzyka
 • zajęcia artystyczne
 • zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka polskiego
 • godzina z wychowawcą - kl. IIIB
 • licencjat filologii polskiej, specjalność nauczycielska;
 • mgr filologii polskiej, specjalność nauczycielska
 • studia podyplomowe w zakresie wychowania muzycznego i wychowania plastycznego (sztuka)
Anna Załuska
 • geografia
 • historia
 • godzina z wychowawcą - kl. IA
 • Studium Nauczycielskie – przygotowanie do zawodu nauczyciela przedszkola
 • studia magisterskie w zakresie geografii, specjalność nauczycielska
 • studia podyplomowe w zakresie historii, specjalność nauczycielska
Zdzisław Kaczorowski
 • edukacja dla bezpieczeństwa
 • Wojskowa Akademia Techniczna, studia wyższe w zakresie radioelektroniki przeciwlotniczych zestawów rakietowych - mgr inż. elektronik, kurs pedagogiczny dla nauczycieli
 • studia podyplomowe w zakresie informatyki
 • studia podyplomowe w zakresie wychowania fizycznego
 • studia podyplomowe w zakresie edukacji dla bezpieczeństwa
Anna Smolińska
 • matematyka
 • studia wyższe inżynierskie na kierunku inżynierii środowiska w zakresie inżynierii komunalnej
 • studia magisterskie uzupełniające na kierunku pedagogiki w zakresie informatyki i mediów w edukacji
 • studia podyplomowe w zakresie matematyki
 • studia podyplomowe w zakresie nauczania fizyki z astronomią w gimnazjum
Barbara Skorupska
 • matematyka
 • godzina z wychowawcą - kl. IB
 • licencjat w zakresie nauczania matematyki z informatyką
 • mgr w zakresie nauczania matematyki
Barbara Wyrzykowska
 • biblioteka
 • Studium Nauczycielskie w zakresie wychowania przedszkolnego
 • Wyższa Szkoła Pedagogiczna, pedagogika w zakresie edukacji wczesnoszkolnej – magister z przygotowaniem pedagogicznym
 • studia podyplomowe w zakresie informacji naukowej i bibliotekoznawstwa
 • kurs kwalifikacyjny w zakresie oligofrenopedagogiki
 • studia podyplomowe w zakresie oligofrenopedagogiki
Stefan Sadowski
 • język rosyjski
 • zajęcia rewalidacyjne
 • Uniwersytet Wrocławski, Wydział Filologiczny, studia magisterskie w zakresie filologii rosyjskiej, specjalność nauczycielska – magister filologii rosyjskiej z przygotowaniem pedagogicznym
 • kurs kwalifikacyjny w zakresie oligofrenopedagogiki
Agnieszka Zabielska
 • chemia
 • religia
 • godzina z wychowawcą - kl. IIIA
 • studia magisterskie w zakresie biologii, specjalność nauczycielska
 • studia podyplomowe z chemii
 • studia podyplomowe w zakresie teologii ogólnej z przygotowaniem katechetycznym
Krzysztof Zabielski
 • fizyka
 • zajęcia techniczne
 • biologia
 • informatyka
 • godzina z wychowawcą - kl. IIA
 • studia magisterskie w zakresie biologii, specjalność nauczycielska
 • studia podyplomowe w zakresie nauczania techniki z informatyką
 • studia podyplomowe z fizyki
Aneta Radecka
 • wychowanie fizyczne
 • j. polski
 • godzina z wychowawcą - kl. IIB
 • Studium Nauczycielskie w zakresie wychowania przedszkolnego
 • licencjat w zakresie pedagogiki wczesnoszkolnej
 • mgr pedagogiki
 • studia podyplomowe w zakresie wychowania fizycznego, zdrowotnego i korekcyjnego
 • studia podyplomowe w zakresie filologii polskiej
Paweł Zaremba
 • wychowanie fizyczne
 • licencjat w zakresie wychowania fizycznego
 • studia magisterskie na kierunku wychowanie fizyczne
Danuta Echalik
 • język angielski
 • studium nauczycielskie kierunek wychowanie przedszkolne
 • licencjat Wszechnica Mazurska w Olecku, Wydział Filologii, specjalność anglistyka
 • uzupełniające studia magisterskie – filologia angielska
Bożena Malarz
 • wychowawca świetlicy
 • licencjat na kierunku pedagogiki w zakresie pedagogika społeczno – wychowawcza
 • studia magisterskie na kierunku pedagogika
 • studia podyplomowe w zakresie oligofrenopedagogiki
Jan Polański
 • pedagog szkolny
 • studia magisterskie na kierunku pedagogiki specjalnej w zakresie pedagogiki resocjalizacyjnej
 • studia podyplomowe w zakresie wychowania fizycznego i zdrowotnego
Agnieszka Gizińska
 • wychowawca świetlicy
 • studia magisterskie na kierunku pedagogikim w zakresie profilaktyki społecznej i resocjalizacji
 • studia podyplomowe w zakresie pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej, pedagog szkolny
...::|zk4cz|::...