Publiczne Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Gzach
NASZA LOKALIZACJA
KONTAKT
NAZWA SZKOŁY PUBLICZNE GIMNAZJUM IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA II W GZACH
ADRES SZKOŁY

GZY 59

06-126 GZY

DYREKTOR SZKOŁY AGNIESZKA DOMAŃSKA
TELEFON/FAX 236913456
ADRES WWW SZKOŁY gimgzy.pl
POCZTA: E-MAIL SZKOŁY gzygim@wp.pl
POCZTA: ADMINISTRATOR STRONY z_kacz@wp.pl
POŁOŻENIE NASZEGO GIMNAZJUM

Nasza gmina zlokalizowana jest w północno-zachodniej części powiatu pułtuskiego (w północnej części województwa mazowieckiego) na granicy 3 powiatów: ciechanowskiego, makowskiego i pułtuskiego. Graniczy z 6 gminami: Sońskiem, Gołyminem, Karniewem, Pułtuskiem, Winnicą i Świerczami.

Posiada dogodne połączenia komunikacyjne systemem dróg wojewódzkich: nr 618 Ciechanów - Gołymin - Pułtusk i nr 620 Płońsk - Nowe Miasto - Świercze - Przewodowo Parcele.

Gmina Gzy jest usytuowana w granicach jednostki geomorfologicznej, należącej do makroregionu Niziny Północnomazowieckiej, zwanej Wysoczyzną Ciechanowską. Obszar gminy to charakterystyczne dla Wysoczyzny Ciechanowskiej, tereny płaskorówninne, typowe dla równiny morenowej.

W granicach Gminy Gzy jest 35 sołectw, obejmujących 36 miejscowości, w których prowadzonych jest 1235 gospodarstw domowych. Teren gminy liczy 10 444 ha powierzchni i 4 tys. mieszkańców, co daje gęstość zaludnienia ok. 38,5 osób na km kw. W ciągu ostatnich lat liczba ludności ciągle maleje.

Gmina Gzy jest typowo rolniczą gminą. Ok. 50% wszystkich mieszkańców gminy stanowi ludność rolnicza. Prawie 94% powierzchni gminy stanowią użytki rolne. Przeważają tu gleby bielicowe (36,7%), brunatne (29,4%) i czarne ziemie (28,1%). Grunty orne stanowią 73,9% powierzchni gminy. Obszary korzystne dla produkcji rolnej stanowią 32,4%, średniokorzystne: 47,3% a niekorzystne 20,3% gruntów ornych. Zboża stanowią tu 80,2% wszystkich upraw.

...::|zk4cz|::...