Publiczne Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Gzach
VII Powiatowy Konkurs Pieśni Patriotycznej "Pieśń ujdzie cało…" - 17.11.2016

17 listopada 2016 r. w Sali Maneż Domu Polonii w Pułtusku odbył się VII Powiatowy Konkurs Pieśni Patriotycznej "Pieśń ujdzie cało…" .

Publiczne Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II reprezentowały: Oliwia Baka oraz Katarzyna Borek,których opiekunem merytorycznym była p. Wioletta Szpigel.

Zmagania konkursowe oceniało jury w składzie: Izabella Jaszczułt – Kraszewska (przewodnicząca), Fryderyk Pawelec (członek), Artur Miller (członek).

Katarzyna Borek zajęła III miejsce.

Wśród zaproszonych gości byli przedstawiciele samorząd powiatu pułtuskiego: Wicestarosta Beata Jóźwiak, Członek Zarządu Małgorzata Kozłowska, Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Cienkowski, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Krzysztof Łachmański, Radni Rady Powiatu: Andrzej Dolecki, Tadeusz Nalewajk.

...::|zk4cz|::...