Publiczne Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Gzach
XL Ogólnopolski Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym - 25.04.2017

W dniu 25 kwietnia 2017 r. w Publicznym Gimnazjum im. Jana Pawła II w Świerczach odbyły się eliminacje powiatowe do kolejnej edycji Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu drogowym. Turniej organizowany jest dla uczniów klas 4-6 szkół podstawowych oraz uczniów gimnazjum. Naszą szkołę reprezentowała drużyna w składzie:

  • MichałRzeczkowski,
  • Paweł Pochmara,
  • Jakub Zabielski.

Celem konkursu jest podnoszenie kultury społeczeństwa i działanie na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym bezpieczeństwa dzieci i młodzieży szkolnej poprzez:

  • Popularyzowanie przepisów i zasad bezpiecznego poruszania się po drogach,
  • kształtowanie partnerskich zachowań wobec innych uczestników ruchu,
  • popularyzowanie podstawowych zasad i umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,
  • popularyzowanie roweru, jako środka transportu, a także rekreacji i sportu.
...::|zk4cz|::...