Publiczne Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Gzach
XVI Ogólnopolska Pielgrzymka Rodziny Szkół im. Jana Pawła II na Jasną Górę - 12-13.10.2016

W dniach 12 – 13 października odbyła się XVI Ogólnopolska Pielgrzymka Rodziny Szkół im. Jana Pawła II na Jasną Górę pod hasłem "Jan Paweł II – Bądźcie Świadkami Miłosierdzia". Blisko 20 tysięcy uczniów, nauczycieli, rodziców i dyrektorów reprezentujących około 460 placówek wszystkich typów, od przedszkoli do szkół wyższych, przybyło by podziękować Królowej Polski za ciągłe wstawiennictwo.

XVI Pielgrzymka rozpoczęła się wieczorem 12 października Drogą Krzyżową przygotowaną przez uczniów i opiekunów ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Zespole Szkół w Orzechowcach. O godzinie 21.00 w Kaplicy Matki Boskiej pielgrzymi wzięli udział w Apelu Jasnogórskim głoszonym przez ks. bp. Henryka Tomasika. Nam niestety nie udało się przybyć do Częstochowy na rozpoczęcie pielgrzymki.

Kulminacyjnym momentem pielgrzymki była uroczysta msza święta 13 października o godz. 11.00. Krajowy duszpasterz Rodziny Szkół im. Jana Pawła II biskup radomski Henryk Tomasik przypomniał w homilii wezwanie polskiego papieża, aby szczególnym wyznaniem wiary było miłosierdzie.

"Prosił nas o wyobraźnię miłosierdzia. A Ojciec św. Franciszek, podczas pięknego Światowego Dnia Młodzieży w Krakowie, prosił o to, aby każdy z nas żył uczynkami miłosierdzia. Ojciec Święty mówił: miłosierdzie ma młode oblicze".

Biskup Tomasik podkreślił również, że „(…) ten rok przeżywamy w duchu refleksji nad tym wymiarem nauczania Ojca Świętego Jana Pawła II. Dzień Papieski jest zachętą do tego, aby być świadkiem miłosierdzia, czyli kimś, kto czyni tak, jak Pan Jezus nas nauczał i czego Pan Jezus oczekuje. Tu, na Jasnej Górze, prosimy Matkę Najświętszą o pomoc, aby żyć tak, jak Maryja (…), aby naśladować Pana Jezusa przez nasze czyny dobroci. To jest nasze wielkie zadanie”.Po eucharystii odczytano Akt Zawierzenia Matce Bożej oraz list uczestników spotkania do Ojca św. Franciszka, a także poświęcono pamiątkowe różańce z napisem "Jezu, Ufam Tobie". Oprawę muzyczną mszy św. przygotowali uczniowie progimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie. Podczas mszy św. na Wałach otaczających Jasnogórskie Sanktuarium wystawiono blisko 370 szkolnych pocztów sztandarowych.

List do pielgrzymów wystosował prezydent Andrzej Duda. Słowa prezydenta skierowane zostały odczytane przez kapelana głowy państwa, ks. Marcina Janochę:

"Uważam za niezwykle ważne, że polscy pedagodzy w kraju i na obczyźnie dbają o przekazywanie następnym pokoleniom zasad, które głosił papież Polak, a w których wzrastali nasi przodkowie. Gorąco dziękuję wszystkim, którzy kultywują to wielkie i dobre dzieło, jestem bowiem przekonany, że procesowi edukacji sprzyja jednoczesna formacja duchowa" – napisał Andrzej Duda.

"Przez wieki młodzi Polacy uczyli się w szkołach parafialnych i zakonnych, a także na uczelniach katolickich; i także teraz nie brak w naszym kraju placówek, zarówno kościelnych, jak świeckich, które w swojej pracy odwołują się do tego kanonu wartości, wśród nich zaś ważne miejsce zajmuje cała wielka Rodzina Szkół im. Jana Pawła II. Chcę dzisiaj z serca życzyć, (…) aby podejmowane wysiłki nadal przynosiły dobre owoce. Niechaj w szkołach noszących imię papieża Polaka wzrastają kolejne roczniki młodych ludzi, idących przez życie wierni zasadom jego przesłania".

Prezydent wyraził radość, że „papieski patronat jednoczy Polaków i Polonię wokół najwyższych wartości patriotycznych i religijnych, które są fundamentem tożsamości naszej wspólnoty narodowej", wskazując na „stałą i zawsze aktualną łączność pomiędzy wychowaniem i kształceniem polskich dzieci i młodzieży, a uniwersalnym przesłaniem ewangelicznym i wspaniałym osobistym świadectwem, które pozostawił nam św. Jan Paweł II".

Wypowiedzi uczniów pielgrzymujących w tym roku do Najświętszej Matki dają świadectwo wiary, do którego zachęcał ich wielki Patron.

"Dla mnie Jan Paweł II to wzór do naśladowania w tym, że był tak oddany Panu Jezusowi. Myślę, że odkąd rozpocząłem naukę w szkole imienia Jana Pawła II jest to osoba, która prowadzi mnie przez całe życie pomaga rozwiązywać problemy. Dla mnie to po prostu przyjaciel, nauczyciel" – mówili młodzi pielgrzymi.

Nie zabrakło także pozdrowień dla Papieża Franciszka: "Zgodnie z tym co mówiłeś nam w czasie Światowych Dni Młodzieży, nie chcemy wygodnie siedzieć na kanapach i nie angażując się sercem oglądać chłodnym okiem to, co się dzieje w świecie. Chcemy razem z tobą iść za Panem Jezusem, dzieląc się z innymi naszą wiarą i wszystkim, co mamy".

Serdeczną atmosferę oraz sprawną obsługę biura pielgrzymkowego zapewnili organizatorzy pielgrzymki: licznie reprezentowany Zespół Szkół Integracyjnych im. Jana Pawła II w Radomiu oraz przedstawicielki Gimnazjum nr 145 im. Jana Pawła II w Warszawie.

Październik to zwykle kolorowy początek jesieni. Niestety tegoroczna aura nie rozpieściła pielgrzymów zgromadzonych u stóp Jasnogórskiej Pani, było bowiem zimno i pochmurnie. Akcent o wiele bardziej barwny, niż najpiękniejsza polska jesień, stanowiło jednak tysiące pątników modlących się pod Jasnogórskimi Wałami. Na ustach młodych pielgrzymów ukochana przez Ojca Świętego „Barka”. Rozmodleni, rozśpiewani, radośni. Każdy z intencją w sercu związaną z rodziną, pracą, nauką, zdrowiem swoim i najbliższych, prośbą o pomoc w realizacji życiowych planów. Sprawy drobne i z pozoru mało istotne, ale również te wielkie, jak prośba o pokój i bezpieczeństwo współczesnego świata. W sercu każdego pielgrzyma gościła nadzieja, że od Najświętszej Matki uzyska wsparcie dla swoich zamysłów, planów, nadziei.

...::|zk4cz|::...